Back
BackToMain
PrevMode
Mode

 חטיבת הביניים "רוז" עכו

 מדע וטכנולוגיה

עבודות חקר
שכבת ז'
שכבת ח'
שכבת ט'
איכות סביבה
אקולוגיה
תקשורת
מתרגלים לקראת...
קריאת מאמרים מדעיים

חטיבת ביניים רוז אורט עכו

חשמל וכימיה מבנה האטום סיכום

השלם את המשפטים הבאים

1.           כל החומרים בנויים מחלקיקים זעירים הנקראים ________________.

2.           יש כ- 100 יסודות. כל יסוד בנוי מהאטומים  שלו. לדוגמא: היסוד חמצן מורכב מאטומים של  ­­­­­­­­­-___________________. ­­­­­­­­­­­­­­­­ היסוד ברזל מורכב מאטומים של _____________.

3.            יסודות שונים בנויים מאטומים (שווים/שונים) __________________.

4.            מבנה האטום: במרכז האטום נמצא הגרעין ובו ___________  בעלי מטען _________ ו- ____________  בעלי מטען ______________.

5.            סביב הגרעין נעים במהירות רבה חלקיקים זעירים הנקראים _________________  והם בעלי מטען _____________.

6.           בכל האטומים של אותו יסוד יש מספר שווה/שונה של פרוטונים _______________.

7.           המספר האטומי של כלור הוא 17. מספר זה מציין את _______________.

8.           זרם חשמלי הוא זרם  של ___________   _____________ במוליך.

9.            ביסוד מתכתי כמו נחושת יש ____________  במוליך.

10.         אלקטרונים _______________ הם אלקטרונים שיכולים לעזוב את האטום ולעבור לאטום אחר.

11.          ביסוד מתכתי יש/אין אלקטרונים ______________.

12.          האלקטרונים באל-מתכת _____________ אל הגרעין ולכן לא יכולים לעזוב את האטום.

13.          ביסוד  אל-מתכתי יש/אין אלקטרונים _____________.

14.         ביסוד אל-מתכתי יש/אין אלקטרונים חופשים ____________.

15.          תפקיד הסוללה לספק/לדחוף את האלקטרונים _______________.

16.          בחוט מוליך יש אלקטרונים חופשים. אלה הם אלקטרונים ה____________ את האטומים שלהם  ו___________ במעגל החשמלי.

17.          יסודות  שאין בהם אלקטרונים חופשיים נקראים _____________.

18.         באטום נתרן שמספרו האטומי 11 יש אלקטרון חופשי אחד. כמה אלקטרונים נעים כל הזמן סביב הגרעין? _________________________________________________________.

השלם את הטבלה הבאה וענה על השאלות שבהמשך

1.             

מס' הפרוטונים באטום היסוד

מס' האלקטרונים באטום של היסוד

מספרו האטומי

סימן כימי

היסוד

8

O

חמצן

11

Na

נתרן

3

Li

ליתיום

79

Au

זהב

47

Ag

כסף

1

H

מימן

2.            התבונן בטבלה וצייר את מבנה האטום של היסודות:

1)                       חמצן - O

2)                        ליתיום Li

3.           באטם הליתיום 3 פרוטונים ו- 3 אלקטרונים.

    באטום ההליום 2 פרוטונים ו- 2 אלקטרונים.

 במה דומה ובמה שונה אטום הליתיום מאטום ההליום?

___________________________________________________________________.

4.            מספרו האטומי של נחושת הוא 29.

     כמה פרוטונים באטום הנחושת? __________________________________________

     כמה אלקטרונים באטום הנחושת? ________________________________________

     הסבר! _____________________________________________________________.
האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לוגו לניהול תכנים ואתרי אינטרנט